Werkwijze

Ik denk met mijn klant mee en zal niet zomaar zeggen dat iets onmogelijk is. Doordat ik een rol als sparringpartner inneem en kritische vragen stel, krijgt u meer inzicht in uw project. Vaak zijn er nog veel meer mogelijkheden dan u denkt! 

 

Mijn klanten kunnen rekenen op hulp bij het maken van belangrijke keuzes en prioriteiten stellen. Door ‘out of the box’ te denken, veel te vragen en te schetsen en tekenen, ontstaat er een compleet beeld van de online applicatie die u nodig heeft.


Afhankelijk van de grootte van het project maken wij een PVA (plan van aanpak) met de eisen, randvoorwaarden, tekeningen van de navigatiestructuur en/of database-structuur.

Door van tevoren de navigatiestructuur op papier te zetten, wordt de opbouw van uw website logisch en geordend. Het navigatiedocument dient als leidraad voor de verdere ontwikkeling of kan worden gebruikt om offertes aan te vragen bij diverse partijen.

Eerste bespreking

Voor we aan de slag gaan, wil ik mijn klant ontmoeten tijdens de eerste bespreking. Samen spreken we onze doelen en wederzijdse verwachtingen uit, zodat daar duidelijke afspraken over zijn. Een goede verstandhouding en vertrouwen zijn belangrijk voor een goede samenwerking.

 

Plan

Naar aanleiding van ons eerste gesprek stel ik een plan op in de vorm van een document met uitleg, diagrammen en enkele afbeeldingen. Hierin maak ik duidelijk wat mijn klant voor ogen heeft en of dit klopt met het beeld dat ik er van heb. Soms gaan hier enkele dagen overheen om de plannen even te laten bezinken en er zeker van te zijn dat we overal aan gedacht hebben.

 

Afhankelijk van de afspraak kan bij dit plan ook direct een offerte zijn bijgesloten. Mochten er veel open einden aan zitten, dan overleggen we nogmaals om knopen door te hakken. 

Voorstel

Naar aanleiding van het plan en de bespreking, stuur ik een voorstel. Dit kan telefonisch zijn, of schriftelijk - afhankelijk van de grootte van het project. Het voorstel omvat de gemaakte afspraken, de afgesproken prijs en hoe we verder zullen samenwerken (denk aan opleverfases, prioriteiten en contactmomenten).

Realisatie

Als het voorstel is goedgekeurd, zal dit voorstel volgens plan worden uitgevoerd. Het kan zijn dat dit voorstel nog veel speelruimte openlaat. Dan zullen wij dit tussentijds bespreken, of maken we een basisopzet die we later verfijnen.

Testfase

Bij grote applicaties zijn meerdere testfases nodig. Telkens als er een component gereed is, testen we deze gezamelijk, zodat we op tijd bij kunnen sturen. Het voortschrijdend inzicht wat hierbij wordt verworven, kan van grote invloed zijn op de verdere ontwikkeling. Juist daardoor ontwikkelt CLWeb de applicatie, website of webshop die u voor ogen heeft.Na afronding en acceptatie, zetten we de applicatie online. 

Beheer

CLWeb kan de website en domeinregistratie voor u uit handen nemen tegen aantrekkelijke tarieven. Uiteraard kunt u bij mij terecht voor onderhoud of uitbreiding van uw website of applicatie.